GRATIS Citybijbel Sliedrecht

Beste Sliedrechter, het lezen van de Bijbel heeft ons leven veranderd. Het is ons verlangen dat élke Sliedrechter de kans krijgt om een Bijbel te lezen. Daarom zijn wij bezig met het project "Citybijbel Sliedrecht". Om de andere zaterdag gaan we op pad om bij elk huis aan te bellen om de Citybijbel aan te bieden, totdat we heel Sliedrecht hebben gehad.
Gratis Citybijbel bestellen

Card image

Meest gelezen boek

De Bijbel is het meest vertaalde en meest gelezen boek op aarde. In dit boek vind je antwoord op je levensvragen, en hoe je in relatie met God kunt leven. Neem het mee in de bus of in de trein, en lees het thuis. Ontdek wie jij bent, en wie Hij is!

Citybijbel Sliedrecht

De citybijbel is een prachtige kleine pocketeditie van het Nieuwe Testament; je kunt het overal mee naar toe nemen. Het Nieuwe Testament is het gedeelte van de Bijbel waarin je leest over Jezus Christus; Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven.

Voor wie?

Als je in Sliedrecht woont, kun je de citybijbel gratis bestellen. Stuur een mailtje naar info@citybijbelsliedrecht.nl of vul het bestelformulier hieronder in. We bezorgen het gratis. Je gegevens worden nergens anders voor gebruikt.

Welke bijbelvertaling?

De citybijbel gebruikt de Herziene Statenvertaling.

Card image

Vragen?

Als je vragen hebt, mag je ons altijd mailen op: info@citybijbelsliedrecht.nl.

Bestel jouw gratis Citybijbel   

';
De Bijbel is een boek dat bestaat uit een verzameling van 66 kleinere boeken en brieven, die samen een eenheid vormen. De Bijbel laat ons zien Wie God werkelijk is:

Romeinen 6:23

Het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.

Johannes 3:16-17

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.

Efeziers 2:8-9

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.

Handelingen 2:28

En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

Jesaja 46:9-10

Ik ben God, en er is er geen als Ik, Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn.

Openbaring 1:8

Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige.